Ανακοινώνεται ότι κατά τη διάρκεια του εφετινού καλοκαιριού θα λειτουργήσουν 4 Κατασκηνωτικές Περίοδοι για 800 παιδιά και των δυο φύλων ηλικίας 6 έως 16 ετών, στην Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Κερατέας, του Δήμου Λαυρεωτικής της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας.

Οι ακριβείς ημερομηνίες των Κατασκηνωτικών Περιόδων θα καθοριστούν σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και θα ανακοινωθούν σύντομα.

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Δ27/οικ.3998/122/06-06-2014 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το ποσό συμμετοχής καθορίζεται γα τους κατασκηνωτές (παιδιά) σε30,00€ / παιδί. Τα παιδιά των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και τα παιδιά που ο ένας εκ των δυο γονέων είναι άνεργος δεν θα καταβάλλουν οικονομική συμμετοχή.

Ο αριθμός λογαριασμού 144/54007320 στον οποίο θα κατατίθενται το ποσό της συμμετοχής τηρείται στην Εθνική Τράπεζα. Το διπλότυπο απόδειξης κατάθεσης θα δίδεται στον διαχειριστή της κατασκήνωσης κατά την είσοδο των παιδιών στη κατασκήνωση.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη Κατασκήνωση του Δ. Λαυρεωτικής.
  2. Ιατρικό δελτίο Κατασκηνωτή με φωτογραφία του παιδιού (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιατρό).

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές και ταχυδρομικώς έως και την Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014 (σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή προς:

  • Δήμος Λαυρεωτικής
  • Δημοτική Ενότητα Κερατέας
  • Λ. Αθηνών – Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001

Παρακαλούμε να αναγράφετε στο φάκελο: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Για παροχή πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Λαυρεωτικής – Δημοτική Ενότητα Κερατέας στα τηλέφωνα: 22993 20213, 22993 20200, 22993 20220).

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2014

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2014