Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, θα προσλάβουν προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων ΔΕ Διανομείς, για τις Υπηρεσιακές Λειτουργίες των Ελληνικών Ταχυδρομείων Α. Ε. των καταστημάτων ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ και ΑΥΛΩΝΑ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, από 11-11-2011 έως και 21-11-2011 στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α. Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, Δ/νση Ανθρώπινου (Δυναμικού Τμήμα Προσλήψεων Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 79 / 2011), τηλ. Επικοινωνίας: 210 3353228 και 3353487.


Πηγή: diorismos.gr