Εάν δραστηριοποιείστε επιχειρηματικά στην Κερατέα και σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβάλλετε την επιχείρηση ή το κατάστημά σας  
Δ Ω Ρ Ε Α Ν 
στην ιστοσελίδα

…από την Κερατέα …για την Κερατέα

 τότε, σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε υλικό προς δημοσίευση το οποίο να περιλαμβάνει ορισμένες φωτογραφίες του χώρου σας και κάποιο συνοδευτικό κείμενο σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα σας.
Η δημοσίευση θα γίνει με την μορφή ανάρτησης.

(Σας θυμίζουμε ότι η ιστοσελίδα είναι μη κερδοσκοπική και η προβολή σας θα είναι δωρεάν)

Ευχαριστούμε,

…από την Κερατέα …για την Κερατέα

για την επικοινωνία στείλτε e-mail : [email protected]