Διαγωνισμοί για την μίσθωση των σχολικών κυλικείων δήμου Λαυρεωτικής

Η ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει, δηµοσίους πλειοδοτικούς διαγωνισµούς µε σφραγισµένες προσφορές, για τη µίσθωση των κυλικείων:

1) του 1ου Γυµνασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου,

2) του Γενικού Λυκείου Λαυρίου ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου

Ο διαγωνισµός θα γίνει δηµόσια στα γραφεία των ∆ιευθυντών:

1) του 1ου Γυµνασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου στις 20 Μαΐου 2013 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00

2) του Γενικού Λυκείου Λαυρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου στις 21 Μαΐου 2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται:

1) στα γραφεία των ως άνω Σχολείων έως 16 Μαΐου 2013 και

2) από 16 Απριλίου 2013 στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στο ∆ήµο Λαυρεωτικής και στην οδό Κουντουριώτη 1, απ’ όπου µπορούν να παραλάβουν αντίγραφο της διακήρυξης του διαγωνισµού και να πληροφορηθούν κάθε τι σχετικό κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 

Σχόλια μέσω facebook
Διαβάστε επίσης:  Επίσκεψη Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ.κ. Νικόλαου στο Λαύριο