Ψήφισμα: Το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλει και αποδοκιμάζει την απόφαση της Οικ. Επιτροπής της Περ. Αττικής για την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου Χ.Υ.Τ.Α. στο Οβριόκαστρο

ΨΗΦΙΣΜΑ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την Συνεδρίασή του στις 9-7-2013, εξέδωσε ομόφωνα το κάτωθι ψήφισμα:
Το Δημοτικό Συμβούλιο καταγγέλλει και αποδοκιμάζει την υπ’ αριθμ. 1301/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με θέμα «4η Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΑΓΟΝΙ» ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».

Θεωρούμε απαράδεκτο και προκλητικό για τους πολίτες της Λαυρεωτικής, ένα θεσμικό όργανο της Περιφέρειας Αττικής, να παρερμηνεύει τον Νόμο 4122/2013 και την υπ’ αριθμ. 94/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του Δήμου Λαυρεωτικής, για να στηρίξει την έγκριση νέας παράτασης στην αλήστου μνήμης εργολαβία για κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α. στο Βραγόνι /Οβριόκαστρο Κερατέας. Για τον λόγο αυτό ζητούμε την παρέμβαση του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Σγουρού, για την άμεση ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1301/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
Σας υπενθυμίζουμε τα εξής:
α) Ο λαός της Λαυρεωτικής αγωνίστηκε 128 ολόκληρες ημέρες, για να αποτρέψει την εγκατάσταση της συγκεκριμένης εργολήπτριας Κοινοπραξίας στο Οβριόκαστρο και την έναρξη του συγκεκριμένου έργου.


β) Το συγκεκριμένο έργο σταμάτησε το έτος 2010 και δεν υλοποιήθηκε, καθόσον εκδόθηκε αρχικά η υπ’ αριθμ. 199/2010 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου και εν συνεχεία η υπ’ αριθμ. 2983/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
γ) Στις κατ’ αρχήν κατάλληλες θέσεις για την δημιουργία εγκατάστασης Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Αττικής, έχει προστεθεί η θέση «ΦΟΒΟΛΕΣ» Κερατέας.
Σύμφωνα με την περ. Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 33 Ν. 3164/2003, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 παρ. 1 Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19-2-2013), «Σε περίπτωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α.) στη θέση «Φοβόλες» Κερατέας, η θέση «Βραγόνι» Κερατέας δεν συμπεριλαμβάνεται στις κατάλληλες θέσεις για τη Νότια – Ανατολική Αττική».
δ) Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έχει εκφραστεί με την υπ’ αριθμ. 194/2011 απόφασή του, η οποία μνημονεύεται τόσο στην αιτιολογική έκθεση του Ν. 4122/2013, όσο και στην Έκθεση αξιολόγησης συνεπειών της ρύθμισης στην ψηφισθείσα τροπολογία του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και στην οποία εμμένουμε ζητώντας την απαρέγκλιτη εφαρμογή της.
Με την σύνταξη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για την εγκατάσταση Ο.Ε.Δ.Α. στη θέση «Φοβόλες» Κερατέας, η οποία πρόκειται σύντομα να κατατεθεί αρμοδίως προς έγκριση, αναμένουμε την τροποποίηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Αττικής, προκειμένου να υλοποιηθούν τα διαλαμβανόμενα σε αυτήν.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά την αντίθεσή μας και καταγγέλλουμε τις μεθοδεύσεις και οποιαδήποτε ενέργεια, από όποιον θεσμικό ή μη φορέα και εάν προέρχεται, η οποία δυναμιτίζει και δημιουργεί προσκόμματα στην αλλαγή της χωροθέτησης Ο.Ε.Δ.Α. και στον τελικό αποκλεισμό της θέσης «ΒΡΑΓΟΝΙ» από τις κατάλληλες θέσεις διαχείρισης αποβλήτων στην Νότια – Ανατολική Αττική.
Για τον Δήμο Λαυρεωτικής, τους φορείς και τους πολίτες της Κερατέας και ολόκληρης της Λαυρεωτικής, το Βραγόνι/Οβριόκαστρο Κερατέας αποτελεί «κόκκινη γραμμή».
Δηλώνουμε κατηγορηματικά προς κάθε εμπλεκόμενο αρμόδιο φορέα, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνει οποιαδήποτε επέμβαση ή εγκατάσταση και για οποιονδήποτε λόγο στον χώρο του Οβριόκαστρου Κερατέας.
Λαύριο 12/07/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                      ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

                                  ΑΡΕΤΟΥΣΑ  ΜΑΚΡΗ

Σχόλια μέσω facebook