Μια μεταλλουργική επινόηση στα μεταλλεία του Λαυρίου που στερέωσε την Αθηναϊκή Δημοκρατία και συνέβαλλε στην δημιουργία του Χρυσού Αιώνα των Αθηναίων.

Οι αρχαίοι ημών πρόγονοι αποτελούν μέχρι και τις μέρες μας παράδειγμα εφευρετικής, κοινωνικής και πολιτικής δραστηριότητας.