Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός σε όλα τα σχολεία για
τη νέα σχολική χρονιά 2012-2013.
Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του
Σεπτεμβρίου (σχολικού έτους 2011-2012), προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται
από τις 3 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2012 σε όλα τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης.