Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν των αρχαιρεσιών της 22/05/2016 και της  από 12/06/2016  αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η  νέα  σύνθεση του Διοιηκτικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας, έχει ως εξής :

Γιάννης Ξεφτέρης, Πρόεδρος
Λάζαρος Δελιάκης, Γραμματέας
Βαγγέλης Παπαδόπουλος, Ταμίας
Τριαντάφυλλος Γκίκας , Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Σταύρος Σοφρώνης, μέλος
Κωνσταντίνος Πετρίδης, μέλος
Μιχάλης Κορωναίος, μέλος
Λάζαρος Λισμάνης, μέλος
Ευάγγελος Πιτιακούδης, μέλος          
          
            O  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
          Γιάννης Ξεφτέρης                                  Λάζαρος Δελιάκης
  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΕΝΟΠΛΩΝ  ΔΥΝΑΜΕΩΝ  
                                                    ΚΑΙ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ             
                             ΤΩΝ  ΔΗΜΩΝ  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ