Κυριάκος (Kerry) Αναστασιάδης
διευθύνων σύμβουλος της Louis Cruises

Του Μηνά Τσαμόπουλου

Μπορεί ο κλάδος της κρουαζιέρας να εμφανίζεται κάτι σαν το «κέρας της αμάλθειας» για την ελληνική οικονομία, σε μία πολυνησιακή χώρα, όμως η πραγματικότητα απέχει από τις ανακοινώσεις, τα οράματα και τους αριθμούς.


Τα βασικά σημεία στα οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί η ελληνική πολιτεία για να μπορέσει να ανοίξει ο δρόμος «αποκατάστασης» του κλίματος εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας για τους δυνητικούς επενδυτές, ανέπτυξε ο Κυριάκος (Kerry) Αναστασιάδης διευθύνων σύμβουλος της Louis Cruises, η οποία με την ιδιότητα του ιδρυτικού μέλους της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας (CLIA Europe), είναι σε θέση να γνωρίζει ακριβώς -από τη συνεχή ανταλλαγή απόψεων με όλες τις ξένες εταιρείες- ποια είναι τα εμπόδια και ποια τα προβλήματα που λειτουργούν ανασχετικά για την ανάπτυξη του Home Porting στην Ελλάδα.

«Με το να μιλάμε μόνο για αύξηση και ρεκόρ επισκεψιμότητας των διερχομένων επιβατών κρουαζιέρας, απλά βλέπουμε το δένδρο και όχι το δάσος. Και αυτό που μπορεί να φέρει καρπούς στην ελληνική οικονομία είναι η προσέλκυση επενδυτών στην κρουαζιέρα», επισημαίνει ο Κ. Αναστασιάδης και αναλύει τα επτά βήματα που πρέπει να γίνουν:

«1. Σεβασμός στο δίκαιο και την ισχύ του νόμου από τους ίδιους τους φορείς του δημοσίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η υπόθεση του ΝΑΤ που ταλανίζει την εταιρεία μας, καθώς το ΝΑΤ δεν εφάρμοσε το νόμο που το ίδιο το κράτος είχε θεσπίσει από το 2005. Το θέμα θα μπορούσε να είχε επιλυθεί με μία απλή τροπολογία μετά και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που δικαιώνει την εταιρεία.

2.Δικαστικό σύστημα και απονομή δικαιοσύνης χωρίς καθυστερήσεις και χρονοβόρες διαδικασίες. Οι εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μία χώρα θα πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει ένα σταθερό νομικό σύστημα και ότι τυχόν διαφωνίες και αντιδικίες θα μπορούν να επιλύονται μέσα σε ένα λογικό χρονικό πλαίσιο αντίστοιχο άλλων κρατών, με ισότιμη και δίκαιη αντιμετώπιση.

3. Το ελληνικό δημόσιο θα πρέπει να αποφύγει ουσιαστικά να «υποβαθμίζει» και να υποδαυλίζει τους ίδιους θεσμούς και τα όργανά του, οδηγώντας στη διάβρωση των ίδιων των θεμελίων της ναυτικής της παράδοσης και της υψηλής ποιότητας των εργαζομένων σε αυτήν. Χαρακτηριστικά αναφέρω την υπόθεση του Sea Diamond και διευκρινίζω ότι δεν μιλάω για το θέμα της δικαιοσύνης και τη διαδικασία ή τις αποφάσεις, τις οποίες σεβόμαστε απόλυτα. Αλλά μιλάω καθαρά για τους ισχυρισμούς του Δημοσίου και τον αντίκτυπο που είχε στο εξωτερικό το άκουσμα και μόνο ότι το Ελληνικό κράτος επιθεωρεί και επιτρέπει τους πλόες σε ‘υποτιθέμενα’ μη αξιόπλοα πλοία. Ποια εταιρεία θα θέλει να έρθει να δραστηριοποιηθεί και μάλιστα να υψώσει την ελληνική σημαία και να προσλάβει Έλληνες ναυτικούς, όταν το ίδιο το κράτος αμφισβητεί τα αρμόδια όργανά του;

4. Παροχή της δυνατότητας προγραμματισμού για τις εταιρείες κρουαζιέρας, τουλάχιστον για 18 μήνες πιο πριν. Αρκεί να σημειωθεί ότι οι εταιρείες προχωρούν σε μακροπρόθεσμο και όχι βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό των δρομολογίων και ιδιαίτερα των προσεγγίσεων στα λιμάνια προορισμών. Είναι αδύνατο λόγω της φύσης και της ιδιαιτερότητας του κλάδου να λειτουργήσουν διαφορετικά.

5. Ένταξη της Ελλάδας στο χάρτη της ζήτησης της κρουαζιέρας με την παροχή ισότιμης και δίκαιης μεταχείρισης όλων των εταιρειών κρουαζιέρας, ιδιαίτερα στα θέματα έκδοσης Visa.

6. Αναβάθμιση των υποδομών κρουαζιέρας για τον ασφαλή ελλιμενισμό των πλοίων και αποφυγή καθυστερήσεων ή κινδύνων κατά τη διάρκεια της από-επιβίβασης των επιβατών, εξασφάλιση ρυμουλκών και μέσων για την αντιμετώπιση πιθανού ατυχήματος. Απλά να πούμε ότι δεν υπάρχει ακόμη ρυμουλκό επιφυλακής –στα περισσότερα νησιά, με εξαίρεση τη Μύκονο.

7. Ανεμπόδιστη επίσκεψη προορισμών στην ξηρά και ρύθμιση της κυκλοφορίας για την καλύτερη και ταχύτερη μεταφορά των επισκεπτών. Εξασφάλιση λειτουργίας των Μουσείων από το Μάρτιο έως τον Οκτώβριο και αναγνώριση της ανάγκης για διευρυμένο ωράριο. Σημειώνω ότι όλες οι ενδιαφερόμενες εταιρείες είναι διατεθειμένες ν’ αναλάβουν την κάλυψη των υπερωριών των εργαζομένων βάσει λογικών ωριαίων απολαβών.

Το Λαύριο

Ιδιαίτερη μνεία έκανε ο κ.Κ.Αναστασιάδης για την ανάγκη μεταφοράς της κρουαζιέρας από τον Πειραιά στο Λαύριο: «Είναι αναγκαίο να γίνει στρατηγικός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια ώστε να «απεγκλωβιστεί» η κρουαζιέρα από το κορεσμένο λιμάνι του Πειραιά, όπου τα κρουαζιερόπλοια είναι τελευταία σε προτεραιότητα, με αποτέλεσμα οι εταιρείες να αδυνατούν να ανταποκριθούν στους χρονικούς περιορισμούς προσέγγισης του λιμανιού» και προσθέτει:

« Αυτή τη στιγμή, κάθε μέρα, 5 με 9 το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά τα κρουαζιερόπλοια δεν μπορούν να δέσουν, καθώς δίνεται προτεραιότητα στα πλοία της ακτοπλοΐας, ενώ βάσει συμφωνίας τα πλοία που μεταφέρουν τα container της Cosco έχουν άμεση προτεραιότητα στην πλοήγηση» και καταλήγει:

«Κατανοούμε το γεγονός ότι η ακτοπλοΐα είναι κοινωνικό αγαθό και έχει προτεραιότητα, αλλά από τη στιγμή που επιθυμείς την ανάπτυξη του κλάδου της κρουαζιέρας πρέπει να υπάρξουν εναλλακτικά σχέδια. Εμείς έχουμε δηλώσει ότι προτιθέμεθα να εξετάσουμε τη συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου για τη λειτουργία και αξιοποίηση του νέου και σύγχρονου επιβατηγού σταθμού. Βέβαια, για να καταστεί εφικτή η χρήση του για τις κρουαζιέρες που ξεκινούν από την Ελλάδα για την Κωνσταντινούπολη και τα νησιά του Αιγαίου, θα απαιτηθούν περιορισμένες μεταβολές στο master plan και εκτέλεση κάποιων έργων».