Στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά στις 27-29 Ιουνίου, το Ιδρυτικό Συνέδριο του «Ποταμιού» και όχι στην Αλεξανδρούπολη όπου είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Βασικός λόγος αλλαγής του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου είναι το αυξημένο κόστος των μετακινήσεων στην Αλεξανδρούπολη, ζήτημα το οποίο ετέθη από τις περισσότερες κατά τόπους επιτροπές του κόμματος.