Δελτίο Τyπου

«Τοποθέτηση της Κοινοβουλευτικής Εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Εύης Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή επί της τροπολογίας για την προσθήκη της θέσης «Φοβόλες» Κερατέας στις κατ’ αρχήν κατάλληλες θέσεις για την δημιουργία ΟΕΔΑ στην Νοτιοανατολική Αττική».

Με την τροπολογία του ΥΠΕΚΑ στο Σ/Ν «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010», επιλέγεται
η θέση «Φοβόλες»
έναντι της θέσης «Βραγόνι» σε περίπτωση
περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 
Πρόκειται για μια απόφαση που προέκυψε από
πολλή μεγάλη πλειοψηφία του Δήμου Λαυρεωτικής και επομένως εκπροσωπεί
μεγάλο βαθμό των κατοίκων του Δήμου. 
Είναι
ευχής έργον ότι έστω και καθυστερημένα υπήρξε διάλογος μεταξύ του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με τη
χωροθέτηση της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Απορριμμάτων
(Ο.Ε.Δ.Α.) στην περιοχή, που είχε ως αποτέλεσμα τη συναίνεση, την οποία
χαιρετίζουμε, υποστηρίξαμε και βοηθήσαμε, ώστε να βρεθεί βιώσιμη λύση.
Θα
πρέπει, όμως, στη συνέχεια να ληφθεί μέριμνα για να μην υπάρχει
εξακοντισμός του κόστους κατασκευής και λειτουργίας της μονάδας.
Επιπλέον, ο όγκος των απορριμμάτων που υποδεχθεί η εγκατάσταση στην
Κερατέα θα πρέπει να αφορά στα απορρίμματα της περιοχής.
Καθήκον
όλων μας είναι η συμβολή για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
διατάξεων της τροπολογίας. Γι’ αυτό το λόγο θα είμαστε αρωγοί αλλά και
ελεγκτές των ενεργειών που θα ακολουθήσουν. 
Επειδή,
όμως, έχουν περάσει πολλά χρόνια θα πρέπει να δούμε επίσης τα θέματα
των τεχνολογιών και την αξιολόγηση του υπάρχοντος Περιφερειακού
Σχεδιασμού.
ΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Βουλευτής Περιφέρειας Αττικής – ΠΑ.ΣΟ.Κ

Αθήνα, 01 Φεβρουαρίου 2013

Από το πολιτικό γραφείο Εύης Χριστοφιλοπούλου