Η Περιφέρεια Αττικής προκρίνει την Πρόληψη-Ανακύκλωση-Κομποστοποίηση
και τα Πράσινα Σημεία ως τα βασικά εργαλεία για τη διαχείριση των
απορριμμάτων στην πηγή, στην Αττική. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και Greenpeace εκφράζουν αρχικά την
ικανοποίησή χαρακτηρίζοντας θετική αυτή την εξέλιξη. Ωστόσο, αναμένουν
συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις για την υλοποίησή τους τονίζοντας ότι αυτή
δε συνάδει με την υπό συζήτηση πρόταση για νέες μονάδες επεξεργασίας
σύμμεικτων απορριμμάτων δυναμικότητας 1,3 εκατομμυρίων τόνων ετησίως.

Με αφορμή τον έντονο διάλογο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική, που πραγματοποιείται χωρίς σαφή κατεύθυνση
εκ μέρους του ΥΠΕΚΑ, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιμένουν να
δείχνουν το μοναδικό τρόπο με τον οποίο μπορούμε επιτύχουμε υψηλούς
περιβαλλοντικούς στόχους, να απορροφήσουμε πλήρως τα 200 εκατομμύρια €
των σχετικών Ευρωπαϊκών πόρων, να μειώσουμε δραστικά το συνολικό κόστος
επένδυσης και το κόστος διαχείρισης των δήμων, αλλά και να
δημιουργήσουμε πολλαπλάσιες θέσεις εργασίας και να επιτύχουμε τις
Ευρωπαϊκές μας υποχρεώσεις.

Σε σχέση λοιπόν με τα προτεινόμενα έργα διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική, οι ΜΚΟ διαπιστώνουν τα εξής:

 • Με
  βάση τις επίσημες εκτιμήσεις θεωρείται ότι το 2013 η παραγόμενη
  ποσότητα απορριμμάτων στην Αττική θα είναι λίγο μεγαλύτερη από 2
  εκατομμύρια τόνους με μειούμενο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια της
  οικονομικής κρίσης. Από αυτούς, τουλάχιστον οι 300.000 τόνοι θα
  οδηγηθούν για ανακύκλωση εναλλακτική διαχείριση από τα υπάρχοντα εθνικά
  συστήματα ανακύκλωσης, που επεκτείνονται στην Αττική και τους
  αυξανόμενους πλανόδιους ρακοσυλλέκτες. Άλλοι 300.000 τόνοι μπορούν να
  επεξεργαστούν σήμερα στο ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων, ενώ εάν αναβαθμιστεί το ΕΜΑΚ
  μπορεί να αυξηθεί και η ανακύκλωση και η δυναμικότητά του στους 400.000
  τόνους ετησίως.
 • Συνεπώς, αυτό
  που μένει για επεξεργασία στις νέες μονάδες στην Αττική είναι κατά
  μέγιστο 1,3 εκατομμύρια τόνοι, ποσότητα που αναμένεται να μειώνεται τα
  επόμενα χρόνια. Άρα, εάν προχωρήσουν τα
  προτεινόμενα έργα σύμμεικτης διαχείρισης είναι σαν να προεξοφλούμε για
  πολλά χρόνια α) ότι δεν θα γίνει καθόλου στην πηγή επιπλέον πρόληψη –
  επαναχρησιμοποίηση –  ανακύκλωση (ενώ μπορεί να γίνει πολλαπλάσια της
  σημερινής) ή/και β) θα πληρώνουμε μέσω «εγγυημένων ποσοτήτων» στις νέες μονάδες μεγάλα χρηματικά ποσά για απορρίμματα που τελικά δεν θα παράγουμε!
Μπροστά
σε αυτά τα δεδομένα οι ΜΚΟ, σε πλήρη συνάφεια με τις Ευρωπαϊκές
κατευθύνσεις, έχουν κατά καιρούς διατυπώσει ολοκληρωμένη στρατηγική
(βλέπε 1) και συγκεκριμένες προτάσεις, που μπορούν να μας οδηγήσουν σε
οριστική λύση στο πρόβλημα της Διαχείρισης των Απορριμμάτων στην Αττική
(βλέπε 2). Πιο συγκεκριμένα, τα έργα και οι δράσεις που προτείνουμε
είναι τα εξής:
 • Η δυναμικότητα των έργων θα πρέπει να μειωθεί και να φθάσει περίπου τις 400.000 τόνους και  ενδεχομένως με ένα μόνο έργο,
  που θα σχεδιασθεί με έμφαση στην ανάκτηση και ανακύκλωση υλικών και
  στην κομποστοποίηση των οργανικών. Μάλιστα, θα πρέπει να μπορεί να
  δέχεται και προδιαλεγμένα οργανικά (όχι μόνο σύμμεικτα απορρίμματα) και
  να έχει ονομαστική δυναμικότητα 160.000 τόνων ετησίως για μία βάρδια, θα
  απασχολείται όμως για 2,5 βάρδιες τα πρώτα χρόνια με μειούμενη
  απασχόληση στο μέλλον.
 • Να αναβαθμιστεί το ΕΜΑΚ Άνω Λιοσίων,
  αυξάνοντας την ανακύκλωση και να λειτουργήσει κανονικά και από τις
  100.000 τόνους ετησίως, που δέχεται σήμερα (αντί των 300.000 που μπορεί
  να δεχθεί), να φθάσει να επεξεργάζεται 400.000 τόνους ή και
  περισσότερους με επιπλέον ώρες λειτουργίας.
 • Να γίνουν οι τρεις μονάδες κομποστοποίησης
  με μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτή που  προβλέπεται στον ΠΕΣΔΑ και να
  δημιουργηθούν άλλες 10 μικρότερες σε διάφορους δήμους της Αττικής, όπως
  ήδη αρκετοί δήμοι το προτείνουν (π.χ. Αθήνα, Ελευσίνα κ.α.).
 • Να
  εφαρμοσθεί η χωριστή διαλογή των οργανικών με ένα επιπλέον (καφέ) κάδο
  παντού και να επιταχυνθούν πολλά μικρά έργα και δράσεις, όπως Πρόληψης,
  Πράσινα Σημεία, Μηχανικοί κομποστοποιητές, οικιακή κομποστοποίηση,
  εναλλακτική διαχείριση με κοινωνικές επιχειρήσεις και με στοχευμένη
  ενημέρωση των πολιτών. Παράλληλα, να
  εφαρμοσθεί και στην Ελλάδα η πολιτική του «Πληρώνω Όσο Πετάω – ΠΟΠ» στα
  δημοτικά τέλη καθαριότητας για να υπάρχουν επιπλέον κίνητρα στους
  πολίτες, ώστε να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα στις δράσεις Πρόληψης και Εναλλακτικής Διαχείρισης.

Περιμένουμε
ότι στον «ανταγωνιστικό διάλογο» μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων για τα
αντίστοιχα έργα, που θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, θα επικρατήσει η
λογική, προς όφελος όλων των πολιτών και δεν θα οδηγηθούμε σε
πανάκριβες επιλογές, που θα μας δεσμεύουν για δεκαετίες, θα θέτουν
αξεπέραστα εμπόδια στην μελλοντική αύξηση της ανακύκλωσης –
κομποστοποίησης στην πηγή και με αμφίβολη συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές
μας υποχρεώσεις
.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Φίλιππος Κυρκίτσος  (ΟΕΑ) 210-8224281, 6936-140795,
Νίκος Χαραλαμπίδης (Greenpeace) 210-3806374, 6979-395108

1.    Τη Στρατηγική Πρόταση των ΜΚΟ μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.
2.    Την Πράσινη Πρόταση ΠΕΣΔΑ Αττικής μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ.