Προκηρύσσεται η πλήρωση της κάτωθι θέσης προϊσταμένου Διεύθυνσης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής:
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και Παιδείας

Προκηρύσσεται η πλήρωση των κάτωθι θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής:

1. Τμήμα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, Γενικών Προγραμμάτων Κοιν. Προστασίας & Προγρ/των για Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες.
2. Τμήμα Παιδικής Φροντίδας, Οικογένειας & Παιδικών Σταθμών.
3. Τμήμα Υπηρεσιών Υποστήριξης.


ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
http://www.lavreotiki.gr/