Δραματικές συνθήκες διαμονής για τους πρόσφυγες σε δομές κυρίως στα νησιά εντοπίζουν οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα», ενώ αντίθετα σημειώνουν ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε πολλά κέντρα φιλοξενίας στην ενδοχώρα, παρόλο που σε ορισμένες περιπτώσεις και εκεί υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε θέρμανση και ζεστό νερό.


Ο επικεφαλής της αποστολής των «Γιατρών Χωρίς Σύνορα» στην Ελλάδα, Κλεμέντ Περίν, χαρακτηρίζει την κατάσταση στα νησιά «λυπηρή και εξοργιστική». Όπως περιγράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οικογένειες με νεογέννητα ή μικρά παιδιά ζουν ακόμα σε σκηνές, την ώρα που οι θερμοκρασίες φτάνουν τους πέντε βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με την καταγραφή της οργάνωσης, στη Σάμο υπάρχουν 329 σκηνές για 100 άτομα (120 από τις οποίες έξω από το χοτσπότ), χωρίς θέρμανση και πρόσβαση σε ζεστό νερό, ενώ στη Μόρια εκτός από τους οικίσκους που φιλοξενούν οικογένειες, στο υπόλοιπο τμήμα οι άνθρωποι μένουν σε σκηνές χωρίς θέρμανση, και ζεστό νερό υπάρχει μόνο νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται μεγάλες ουρές.

Επίσης, κλιμάκια της οργάνωσης αναφέρουν ότι στη Μαλακάσα οι άνθρωποι που έχουν μεταφερθεί σε παλιούς οικίσκους έχουν μόνο μερική πρόσβαση στη θέρμανση, καθώς βλάβες συμβαίνουν σε τακτική βάση και οι εργασίες αναβάθμισης του δικτύου ηλεκτροδότησης είναι σε εξέλιξη. Την ίδια ώρα η περιοχή είναι γνωστή για τις χαμηλές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται το χειμώνα.

Παρόμοια περιγράφουν την κατάσταση σε πέντε δομές στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η οργάνωση έχει παρουσία: τη Σίνδο (Frakapor), το Δερβένι (Alexil), το Καβαλάρι (Sinatex), το Καλοχώρι (Ηλιάδη) και το Κορδελιό (Softex). Σε αυτές αναφέρουν ότι το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί από έξι έως δώδεκα ώρες την ημέρα και η πρόσβαση στο ζεστό νερό είναι συχνά μερική. Προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εμφανίζονται και στο κέντρο φιλοξενίας στη Φιλιππιάδα της Πρέβεζας, όπου ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες η αναβάθμιση του δικτύου, ενώ και στα Δολιανά Ιωαννίνων περιγράφουν θέρμανση που λειτουργεί από τέσσερις έως έξι ώρες ημερησίως, διακοπές ρεύματος που συμβαίνουν συχνά και μη επαρκή πρόσβαση σε ζεστό νερό.

Στις δομές της ενδοχώρας οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» παρατηρούν ότι έχουν γίνει βελτιώσεις, ωστόσο κάνουν λόγο για «έλλειψη κατάλληλου σχεδίου και προετοιμασίας» που είχε ως αποτέλεσμα «την πλήρη ή μερική εκκένωση των καταυλισμών κατά τη διάρκεια των τελευταίων ημερών χωρίς κατάλληλο συντονισμό μεταξύ των διάφορων φορέων».

Οι «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» προειδοποιούν την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την ελληνική κυβέρνηση για τις επιπτώσεις της έλλειψης συντονισμού, καθώς αυτή επηρεάζει την υγεία των προσφύγων. Όπως εξηγεί ο κ. Περίν, οι επαγγελματίες υγείας χάνουν τα ίχνη των ασθενών τους και αυτό οδηγεί σε διακοπή της φροντίδας για όσους είναι κάτω από χρόνια θεραπεία για θέματα ψυχικής υγείας ή χρόνιες παθήσεις.

Σχετικά με τις συνθήκες στο χώρο των προσφύγων στο Νεράκι -Λαύριο

Χθες (29/12) επισκεφτήκαμε, μαζί με Γάλλους αλληλέγγυους συνδικαλιστές, την περιοχη Νεράκι οπου διαμένουν 26 οικογένειες προσφύγων σε κοντέινερς.

Μετά απο κα­μπά­νια που ορ­γά­νω­σαν στην Γαλ­λία μά­ζε­ψαν ένα ποσόν, απο αλ­λη­λέγ­γυους γάλ­λους ερ­γα­ζό­με­νους, με το οποιο κα­τά­φε­ραν να προ­σφέ­ρουν έναν ικα­νο­ποι­η­τι­κό αριθ­μό σε κου­βέρ­τες και υπνό­σα­κους, καθώς και κά­ποιες θερ­μά­στρες στους προ­σφυ­γες. Οι ει­κό­νες που αντι­κρύ­σα­με γύρω απο τα κο­ντέι­νερς ήταν τρι­κτο­κο­σμι­κές και άκρως ντρο­πια­στι­κές. Δίπλα απο τους πρό­σφυ­γες έχει δη­μιουρ­γη­θεί χω­μα­τε­ρή απει­λώ­ντας την υγιει­νή των κα­τοί­κων. Απο την μια εορ­τα­στι­κές εκ­δη­λώ­σεις και απο την άλλη αυτή η εξα­θλιω­μέ­νη ει­κό­να. Επί­σης ο Δημός αρ­νή­θη­κε πει­σμα­τι­κά να προ­χω­ρή­σει σε σύν­δε­ση του ρεύ­μα­τος αφή­νο­ντας οι­κο­γέ­νειες με μικρά παι­διά να πα­γώ­νουν. Γι ‘αυτό το λόγο και μετά απο δική μας πα­ρέμ­βα­ση στην εκ­δή­λω­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­σα­με και ευαι­σθη­το­ποί­η­ση αλ­λη­λέγ­γυων, το Ερ­γα­τι­κό Κέ­ντρο Λαυ­ρί­ου προ­χώ­ρη­σε έγκαι­ρα σε σύν­δε­ση του ρεύ­μα­τος προ­λα­βαί­νο­ντας έτσι τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να.

Κα­ταγ­γέ­λου­με την τι­μω­ρη­τι­κή λο­γι­κή σε βάρος των προ­σφύ­γων στο Νε­ρά­κι. Απαι­τού­με την άμεση απο­μά­κρυν­ση των σκου­πι­διών. Εγκα­λού­με τον Δήμο να προ­βεί στις απα­ραί­τη­τες ενέρ­γειες για να εξα­σφα­λι­στούν αν­θρώ­πι­νες συν­θή­κες δια­βί­ω­σης για τους πρό­σφυ­γες. Στε­κό­μα­στε στο πλευ­ρό των προ­σφύ­γων και των φτω­χών.