Καφέ κάδους θα βγάλει στους δήμους το εργοστάσιο του ΕΔΣΝΑ

Σε τρίτη γραμμή επεξεργασίας απορριμμάτων και ανάκτησης πλαστικών με σκοπό την εξοικονόμηση 15 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει σύμφωνα με απόφασή του ο ΕΔΣΝΑ στο Εργοστάσιο Επεξεργασίας Σύμμεικτων Απορριμμάτων ΕΜΑ. 

Παράλληλα επεκτείνει το πρόγραμμα της Μονάδας Κομποστοποίησης που λειτουργούσε με τους Δήμους Κηφισιάς και Αθηνών και με την Κεντρική Λαχαναγορά, τις Λαϊκές Αγορές και τα καταστήματα τροφίμων Super Markets και ταβέρνες κλπ. 
Το πρόγραμμα της κομποστοποίησης αναμένεται να γίνει σε λίγο καιρό εμφανές και στους δήμους καθώς ο ΕΔΣΝΑ ετοιμάζεται να διαθέσει ένα πλήθος καφέ κάδων για την συλλογή οργανικών απορριμμάτων και έτσι να μετατρέψει τους σημερινούς πράσινους ή γκρι κάδους ουσιαστικά σε μπλε. Προγραμματίζεται η Περιφέρεια Αττικής να εκδώσει και σχετική υγειονομική διάταξη. 
Έτσι ο ΕΔΣΝΑ ξεκινάει πιλοτικό πρόγραμμα για να εξασφαλίσει και άλλα πολύ πιο καθαρά ανακυκλώσιμα υλικά όπως πλαστικό, γυαλί, χαρτί κλπ και καθαρό οργανικό λίπασμα. Σύμφωνα με την σύμβαση που έχει υπογράψει με τον ανάδοχο που λειτουργεί το εργοστάσιο, αυτός είναι υποχρεωμένος να αγοράζει τα ανακυκλώσιμα υλικά και να τα διαθέτει στην αγορά αφαιρώντας το ποσό από το τίμημα της λειτουργίας. 
Ετσι επιδιώκεται ο ΕΜΑ όχι μόνο να μην πληρώνει το εργολαβικό αντάλλαγμα, αλλά να καταφέρει να έχει και κέρδη. Να σημειώσουμε ότι σήμερα στο ΕΜΑ παράγονται τα εξής προϊόντα: 
1) Ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών (σιδηρούχα και μη σιδηρούχα) που αντιστοιχούν στο 1,6% των εισερχομένων. 
2) RDF που θα μπορούσε να πηγαίνει στην τσιμεντοβιομηχανία αλλά δεν είναι πολύ καλή ποιότητας 
3) Compost 
4) Υπολείμματα που πηγαίνουν στον ΧΥΤΑ 
Το ΕΜΑ επεξεργάζεται με τις δύο από τις τρεις γραμμές που λειτουργεί 180.000 τόνους ετησίως.

http://myota.gr/

Σχόλια μέσω facebook