Η 22α Ιουνίου 1882 αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη ημέρα στην ιστορία του Σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, μιας και τότε τέθηκαν σε ισχύ οι νόμοι για την κατασκευή και λειτουργία των δικτύων Σιδηροδρόμων Αττικής, Θεσσαλίας και Πειραιώς – Αθηνών – Πελοποννήσου, δηλαδή των πρώτων γραμμών υπεραστικού βεληνεκούς στην Ελλάδα. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο, η κατασκευή της γραμμής Λαυρίου αποτέλεσε έναν συμβιβασμό μεταξύ της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου και του Κράτους, με όρους σαφώς ευνοϊκούς για το τελευταίο…
Ο νόμος 1047/1882 καθόριζε κατ’ αρχήν τις σχέσεις του Κράτους με την Ε.Ε.Μ.Λ., ενώ περιελάμβανε και μια «Συγγραφή», σχετική με τις προδιαγραφές λειτουργίας των Σιδηροδρόμων Αττικής


Το 1910 οι Σιδηρόδρομοι Αττικής περιέρχονται στην κυριότητα της Ελληνικής Ηλεκτρικής Εταιρείας, ενώ 15 χρόνια αργότερα, η εκμετάλλευση της γραμμής Λαυρίου, διενεργούμενη τύποις από τους Σιδηροδρόμους Αττικής περνά στην Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών. Η λειτουργία της γραμμής Λαυρίου υπό αυτού του καθεστώτος είναι βραχύβια.

Το 1957 έρχεται το τέλος… Δυστυχώς, δεν κατάφερα να εξακριβώσω την ακριβή ημερομηνία εκτέλεσης των τελευταίων κανονικών δρομολογίων στη γραμμή Λαυρίου· μου ήταν, όμως, ευκολότερο να βρω πότε ακριβώς η γραμμή Λαυρίου έπαψε να υπάρχει για το Σιδηρόδρομο στην Ελλάδα…