Δεν προωθείται η ανακύκλωση στην Ελλάδα έτσι όπως ορίζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, αναφέρει σε έκθεσή της η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ΟΚΕ, στο πρόσφατο νομοσχέδιο του υπουργείο Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των αποβλήτων, υπάρχουν διατάξεις που ωφελούν την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων και όχι την ανακύκλωση.

Τα μέλη της επιτροπής υποστηρίζουν ότι το νομοσχέδιο έτσι όπως είναι διατυπωμένο δεν θέτει ως υποχρεωτική τη συλλογή των ανακυκλώσιμων υλικών μέχρι το 2015 που ζητούν οι κοινοτικές οδηγίες.

Επιπλέον η αύξηση του κόστους διαχείρισης απορριμμάτων που θα προκύψει, θα πληρωθεί από τους πολίτες, με την αύξηση των δημοτικών τελών.