Λαύριο 01 Μαρτίου 2013
Αριθ.Απόφ.19/2013

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής στην
Κίνηση Σύμπραξης Αγροτικών και Αμπελουργικών Συνεταιρισμών
Και Συλλόγων Ανατολικής Αττικής
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2013, εξέδωσε ομόφωνα το κάτωθι ψήφισμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους αγροτικούς παραγωγικούς κλάδους της Ανατολικής Αττικής, το οποίο έχει ως ακολούθως:

  1. Εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στα αιτήματα και τις διεκδικήσεις τους.
  2. Πιστεύουμε, ότι οι ιδιοκτήτες αγροτικών ακινήτων, μικροί και μεσαίοι στην συντριπτική τους πλειοψηφία στην περιοχή μας, ήδη σηκώνουν στους ώμους τους δυσανάλογα μεγάλο μέρος του δημοσιονομικού βάρους και δεν μπορούν να αντέξουν μεγαλύτερες επιβαρύνσεις.
  3. Ζητάμε από την Κυβέρνηση, να δει επιτέλους θετικά τα χρονίζοντα αιτήματα των αγροτών της Αττικής, όπως είναι η ισότιμη αντιμετώπισή τους, με τους αγρότες της υπόλοιπης Ελλάδας, σε θέματα όπως οι ενισχύσεις, οι επιχορηγήσεις και η ένταξη στα αναπτυξιακά – επιδοτούμενα προγράμματα.
  4. Επισημαίνουμε ιδιαίτερα, ότι είναι απαράδεκτο και άδικο οι αντικειμενικές αξίες των αγροτεμαχίων στην Αττική, να είναι ακόμα και 50 φορές υψηλότερες από άλλες αγροτικές περιοχές της Ελλάδας και ότι επιβάλλεται η άμεση μείωσή τους.
  5. Ζητάμε να μην φορολογηθούν τα εκτός σχεδίου αγροτικά ακίνητα.
  6. Ζητάμε από την Κυβέρνηση, την φορολογική ελάφρυνση των αγροτών, με την μείωση του Φ.Π.Α. στα αγροεφόδια και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αγροτικά καύσιμα και στα αγροτικά τιμολόγια της Δ.Ε.Η.
  7. Δηλώνουμε, ότι τα μέλη μας θα συμμετέχουν στην ημερίδα που διοργανώνει η «Κίνηση Σύμπραξης Αγροτικών και Αμπελουργικών Συνεταιρισμών και Συλλόγων Ανατολικής Αττικής» στο Κορωπί την Κυριακή 03-03-2013.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΕΤΟΥΣΑ  ΜΑΚΡΗ