ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ε.ΜΕ.Λ.
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ


Με σημερινή της παρέμβαση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής και στο πλαίσιο της διαβούλευσης του νομοσχεδίου για τον νέο ενιαίο φόρο ακινήτων, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής υπέβαλε πρόταση για την ανακούφιση από πρόσθετα φορολογικά βάρη των ιδιοκτητών διατηρητέων κτηρίων υποστηρίζοντας το σχόλιο  του κ. Ν. Χαρκιολάκη, προέδρου του Πανελληνίου Συλλόγου Διατηρητέων Κτηρίων και Μνημείων.
Η πρόταση αυτή συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και έγινε αποδεκτή ομόφωνα.
Για την ενημέρωσή σας επισυνάπτουμε:
  1. Την επιστολή της Ε.ΜΕ.Λ. προς την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και
  2. Το υποστηρικτικό του αιτήματος σχόλιο του Ν.Χαρκιολάκη που έχει καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών  (Διαβουλεύσεις) http://www.opengov.gr/minfin/?c=22155Λαύριο, 31 Οκτωβρίου 2013
Το Δ.Σ. της Ε.ΜΕ.Λ.