Ένα σημαντικό βήμα προς την οριστική επίλυση του ζητήματος της αποκατάστασης δύο ΧΑΔΑ της Αττικής, σε Μέγαρα και Κερατέα πραγματοποιήθηκε με την υπογραφή από την Πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχη, Ρένα Δούρου, των αντίστοιχων εργολαβικών συμβάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Περιφερειάρχης, Ρένα Δούρου, υπέγραψε την ανάθεση των εργολαβικών συμβάσεων για την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ Μεγάρων, ύψους 2.839.897,57 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και του ΧΑΔΑ Κερατέας, ύψους 1.777.269,42 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), με χρονικό διάστημα αποπεράτωσης τους έξι (6) μήνες.

Έτσι, ο ΕΔΣΝΑ εφαρμόζοντας το πρόγραμμα της νέας περιφερειακής αρχής σχετικά με την αλλαγή της διαχείρισης των απορριμμάτων, προχωρά άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και να αποφευχθούν τα πρόστιμα του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις συνάφθηκαν στο πλαίσιο της άμεσης προώθησης των διαδικασιών που απαιτούνται για την Αποκατάσταση των ΧΑΔΑ της Αττικής στο οποίο έχει προχωρήσει ο ΕΔΣΝΑ ήδη από τις 27 Απριλίου 2015.