Αντιπροσωπεία του δήμου Λαυρεωτικής θα μεταβεί από 20/07/2016 έως 23/07/2016 στον Γαλλικό Δήμο Quimper αποτελούμενο από τους κάτωθι: 
1. Δημήτριος Λουκάς, Δήμαρχος Λαυρεωτικής 
2. Τσίκλος Παναγιώτης, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής 
3. Αδάμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Λαυρεωτικής 
4. Βελετάκου Ευαγγελία, Εντεταλμένη Σύμβουλος Λαυρεωτικής 
5. Κουλουβράκη Ιωάννα, Δημοτική Σύμβουλος Λαυρεωτικής 
6. Πάλλη Αικατερίνη, Επιστημονική Συνεργάτης Δημάρχου 
7. Βασιλοπούλου Αναστασία, Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου

Στα
πλαίσια των συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο δήμος Λαυρεωτικής έχει
κληθεί να μεταβεί στον αδελφοποιημένο Γαλλικό Δήμο
Quimper, για το χρονικό διάστημα από 20/07/2016 έως 23/07/2016, προκειμένου να
παρακολουθήσει τις πολιτιστικές και αθλητικές τους εκδηλώσεις, αλλά και για να υπάρξει μια
σειρά συναντήσεων και ανταλλαγή απόψεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, όπως η
διαχείριση απορριμμάτων.
Ο Γαλλικός Δήμος Quimper καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διατροφής τεσσάρων (4)
ατόμων. Τα έξοδα μεγαλύτερου αριθμού συμμετεχόντων θα καλυφθούν από τον Δήμο
Λαυρεωτικής.
 
Ακολουθεί η σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου