Ο ”ΔΙΑΝΘΟΣ” ανακοινώνει Περιηγητικό Ορεινό Περίπατο στην περιοχή δυτικής Σούριζας την Κυριακή 15 Μαίου 2016