Σήμερα 30.9.2015  στις 6:30μ.μ. συνεδριάζει το Τοπικό Συμβούλιο Κερατέας στο Δημοτικό κατάστημα της Κερατέας. 
Ανάμεσα στα θέματα του συμβουλίου είναι και και η συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναβάθμιση της κεντρικής πλατείας της Κερατέας.
Ακολουθεί η πρόσκληση: