Στις 30.09.2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19:00 θα πραγματοποιηθεί η 6η Συνεδρίαση του Τοπικού Συµβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα Συµβουλίου στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κερατέας µε θέµατα:

1. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επί αιτήσεως κου Κοντού Ευάγγελου.

2. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, επί αιτήσεως κου Φούκα Νικόλαου.

3. Χορήγηση αδείας χρήσης µουσικών οργάνων καταστήµατος «Λεύκα καφέ» επί αιτήσεως κας Αντωνοπούλου Βαρβάρας.

4. Χορήγηση αδείας χρήσης µουσικών οργάνων καταστήµατος «Γιωργάκης Ψαροταβέρνα» επί αιτήσεως  κας Πουλοπούλου Ιωάννας.

Η Πρόεδρος του Τ.Σ
Κυριακή Χολέβα