Εν έτη 1950 στα Καλύβια Αττικής…
Οι λήψεις έγιναν με κινηματογραφική μηχανή των 8 mm από τον Ηλία Γκλιάτη σε μια χρονική περίοδο της δεκαετίας 1950.
Είναι ένα κομμάτι από την ιστορία αυτού του τόπου άγνωστο για τους νεότερους
Α ΜΕΡΟΣ
Β ΜΕΡΟΣ