Την πρόσληψη 6 ατόμων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ΄ ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσουν τα προγράμματα «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. κατά την περίοδο 2015 – 2016, ανακοινώνει το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» δήμου Λαυρεωτικής.