Εως και τις 29 Ιουλίου θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις για τις έξι θέσεις εποχικού προσωπικού που προκήρυξε η ΔΕΗ Κερατέας- Λαυρίου στον Νομό Αττικής. Οκτάμηνες συμβάσεις θα υπογράψουν ένας ηλεκτροτεχνίτης σταθμών – υποσταθμών (ΔΕ), τέσσερις μηχανοτεχνίτες (ΔΕ) και μια καθαρίστρια. 

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=46&ct=37&artid=4586313