Ο δήμος Λαυρεωτικής σας καλεί στην 6η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 11η Απριλίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 19:00.