Η Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής και ο Δήμος Κρωπίας, στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής -το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Απασχόλησης Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) του ΕΚΤ-, θα πραγματοποιήσουν, στο πλαίσιο της Δράσης:«Παιδοψυχαγωγική Υποστήριξη παιδιών των ωφελουμένων του έργου από 6 έως 12 ετών», δύο (2) ψυχοπαιδαγωγικά εργαστήρια με τίτλο:«Ο ήρωας που θαυμάζω» και «Το καραβάκι των συναισθημάτων».ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ:

Σάββατο 22 Απριλίου : 12 – 13.30μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου – Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη Γεωργίου Σ. Παπασιδέρη 13, Κεντρική πλατεία Κορωπίου.
Σάββατο 22 Απριλίου : 12.15 – 14.00μ.μ. στο 1ο Πολιτιστικό Κέντρο (ΚΑΠΗ) Κορωπίου στην Λεωφ. Αγίας Μαρίνης – Κορωπίου 109 .
Σάββατο 29 Απριλίου : 12 – 13.30μ.μ. στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορωπίου – Πεζόδρομος Ολυμπιονίκη Γεωργίου Σ.Παπασιδέρη 13, Κεντρική πλατεία Κορωπίου.
Σάββατο 29 Απριλίου : 12.15 – 14.00μ.μ. στο 1ο Πολιτιστικό Κέντρο (ΚΑΠΗ) Κορωπίου στην Λεωφ. Αγίας Μαρίνης – Κορωπίου 109 .


Πληροφορίες: ΕΚΕ «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ» Τηλέφωνο 210 9938840