Αυτήν την Κυριακή 5 του Μάρτη με τον Δίανθο στον λόφο του Κίτσου και στο Ορυκτολογικό Μουσείο της Καμάριζας.