Σας καλούμε στην Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 64 & 74 του Ν.3852/2010, που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου την 5η Μαρτίου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:
  1. 1.Εκλογή Μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. 2.Εκλογή Μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαυρεωτικής.
  3. 3.Εκλογή Μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
Η προεδρεύουσα Σύμβουλος
Βελετάκου Ευαγγελία