Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 10 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού μας Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:  1. Εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας).  1. Εκλογή μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (τακτικών και αναπληρωματικών).


  1. Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας (τακτικών και αναπληρωματικών).

H Δημοτική Σύμβουλος του Επιτυχόντος Συνδυασμού
που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους
(Ν. 3852/2010 άρθρο 64 παρ. 1)

ΚΙΜΠΙΖΗ ΜΑΡΙΑ