ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
           Δημοσιεύθηκε από τον ΟΑΕΔ η πρώτη από τις τέσσερεις δημόσιες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα του ΟΑΕΔ για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας για χρονικό διάστημα πέντε (5) μηνών, για τις πρώτες 20 θέσεις πλήρους απασχόλησης, ειδικότητας Υ.Ε. γενικών καθηκόντων στον Δήμο Λαυρεωτικής.

         
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 26/9/2013 και λήγει στις 11/10/2013 και ώρα 12η μεσημβρινή και γίνεται μόνο με ηλεκτρονικό τρόπο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr.
     
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, την διαδικασία προσλήψεων σε αυτό οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν από την επισυναπτόμενη αριθ. 4/2013 δημόσια πρόσκληση του ΟΑΕΔ ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, www.oaed.gr.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Κωνσταντίνος  Λεβαντής