Συμμετέχουν η Παιδική Χορωδία ANIMUS και η  Παιδική Χορωδία Χρυσής Τομής