Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Βουλευτής Αττικής, Βασίλης Οικονόμου, αναφορικά με τα προβλήματα στην κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισμών των Δήμων για το 2015.

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Υπουργό Εσωτερικών
Θέμα: Πώς θα λυθεί το πρόβλημα με τους προϋπολογισμούς των Δήμων για το
2015
Κύριε Υπουργέ,
Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν για τους νεοεκλεγέντες Δημάρχους και τα νέα
δημοτικά συμβούλια δεδομένου ότι σύμφωνα με το Νόμο 4172/2013, οι
προϋπολογισμοί των Δήμων για την επόμενη χρονιά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από
τα δημοτικά συμβούλια μέχρι την 5η Σεπτεμβρίου του προηγούμενου
έτους. 

Δεδομένου όμως ότι οι νέες αρχές αναλαμβάνουν την 1η
Σεπτέμβρη 2014 είναι σαφές ότι ούτε οι νέες Οικονομικές Επιτροπές των Δήμων θα
έχουν συσταθεί, ούτε βέβαια οι νέες δημοτικές αρχές θα είναι σε θέση να
γνωρίζουν πλήρως τα οικονομικά δεδομένα των Δήμων, ιδίως όταν επίκειται αλλαγή
Δημάρχου, όπως συμβαίνει στους περισσότερους Δήμους τουλάχιστον της Περιφέρειας
Αττικής. 

Ο προβληματισμός είναι μεγάλος τόσο στους νυν όσο και στους επόμενους
Δημάρχους, δεδομένου ότι όλοι αναγνωρίζουν ότι οι δημότες εξέλεξαν νέες αρχές
με συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δεν μπορούν να περιοριστούν από αποφάσεις
των συμβουλίων που ολοκληρώνεται η θητεία τους. Δεδομένου μάλιστα ότι σε
κάποιες περιπτώσεις η προεκλογικές συγκρούσεις ήταν σφοδρές, ελλοχεύει ο
κίνδυνος σε κάποιους Δήμους να υιοθετηθούν προϋπολογισμοί που θα ναρκοθετήσουν την
προσπάθεια των νέων Δημάρχων αλλά και την τοπική κοινωνία.
 
Κατόπιν όλων αυτών,
Ερωτάστε:
Σκοπεύετε να τροποποιήσετε το Νόμο 4172/2013 τουλάχιστον στο σκέλος της
υποχρέωσης των Δήμων να καταθέτουν τον προϋπολογισμό της επόμενης χρονιάς έως
την 5η Σεπτεμβρίου έστω και μόνο για τα έτη που πραγματοποιούνται οι
εκλογές για την αυτοδιοίκηση ώστε να μην δημιουργούνται άνευ λόγου προσχώματα
στις νεοεκλεγείσες δημοτικές αρχές;
                                                                                                          -Ο-
     ΕΡΩΤΩΝ  
                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

                                                                                            ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ