ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από το Παιδί στον Έφηβο και τον Ενήλικα.
Ένα έργο Ζωής

Δευτέρα  22  Απριλίου 2013
Ώρα  18.30 – 21.00

4ο Δημοτικό Σχολείο ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αίθουσα εκδηλώσεων (ισόγειο).
Σπύρου Μύριλα 2, Κερατέα.
Εισηγήτρια: ΜΑΡΙΑ  ΔΗΜΟΥ
                  (Ψυχολόγος – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)
Θέμα  προς συζήτηση: Τι είναι η Συντροφικότητα ;

  • Τι είναι η Σχέση μεταξύ των ανθρώπων;
  • Από πού ξεκινά η Συντροφικότητα στη ζωή μας;
  • Ποια είναι η αρνητική Συντροφικότητα;
  • Τι είναι η Προσκόλληση;
  • Γιατί ο άνθρωπος ζηλεύει;
  • Δε μπορούμε να δώσουμε κάτι που δεν έχουμε.
  • Όρια και δυνατότητες στη Συντροφικότητα.
  • Τι σκοτώνει τη Συντροφικότητα;
  • Τι γεννά η Συντροφικότητα;

     Υπάρχουν μερικά πράγματα που μαθαίνονται καλύτερα
στη γαλήνη και
μερικά στη θύελλα.

  • WILLA CATHER