Στις 8.00μμ (Νέα ώρα) η 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής στις 22/2/2016

Πρόσκληση 

Σας καλούμε στην 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 22α Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00μμ , με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Συζήτηση και έκφραση σχετικής γνώμης επί του θέματος που αφορά στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων με αντικείμενο «Μετατροπή του Επιχειρηματικού Πάρκου Κερατέας τύπου Γ (χαμηλής όχλησης), σε Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β (μεσαίας όχλησης)», δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 1992/11-02-2016 εγγράφου, που φέρει την υπογραφή δώδεκα Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010).

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ
Σχόλια μέσω facebook