ΕΤΗΣΙΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΨΥΧΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Από το Παιδί στον Έφηβο και τον Ενήλικα.
Ένα έργο Ζωής

Δευτέρα  18 Φεβρουαρίου 2013
Ώρα  18.30 – 21.00

4ο Δημοτικό Σχολείο ΚΕΡΑΤΕΑΣ
Αίθουσα εκδηλώσεων (ισόγειο).
Σπύρου Μύριλα 2, Κερατέα.
      Εισηγήτρια: ΜΑΡΙΑ  ΔΗΜΟΥ
(Ψυχολόγος – Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας)

Τι είναι το Ασυνείδητο; Ποιες οι τεχνικές να το προσεγγίσουμε;

  • Τι σημαίνει έχω ασυνείδητο;

  • Ποια η διαφορά του από τη συνείδηση;
  • Γιατί η ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη είναι τόσο σημαντική;
  • Τι εννοούμε με τον όρο libido;
  • Ποιες ζώνες του σώματος σχετίζονται με τη libido;
  • Γιατί είναι καθοριστική η ψυχική ανάπτυξη του ατόμου ως τα 5 του χρόνια?
  • Ποιος είναι ο Ελεύθερος Συνειρμός;
  • Ποια η Μεταβίβαση και η Μετάθεση σχέσης;
  • Τι εννοούμε με τον όρο Αντιστάσεις;
  • Ανάλυση ονείρων και χρήση γλωσσικών σφαλμάτων.