Συνεδριάζει την Πέμπτη 16.6.2016 στις 19:30 το Τοπικό Συμβούλιο Κερατέας στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το 7ο θέμα που αφορά συζήτηση και λήψη απόφασης για συντήρηση του Δημοτικού Σχολείου Πλάκας. 

http://www.lavreotiki.gr/