Αναρτήθηκαν τα ονόματα 13 ατόμων που προσλαμβάνονται από 1η Αυγούστου 2016 και για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, δηλαδή έως και 31η Οκτωβρίου 2016, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ειδικότητα εργατών πυροπροστασίας – πυρασφαλείας (εργατών γενικών(εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ) από τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Λαυρεωτικής.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

https://diavgeia.gov.gr/