Απαγορεύουμε την θήρα όλων των θηραμάτων για τρία (3) έτη μέχρι και την 20 Ιουλίου 2015 σε ολόκληρη την καμένη έκταση μετά των περιφερειακών της μη καμένων τμημάτων, συνολικού εμβαδού σαράντα πέντε χιλιάδων και πεντακοσίων ογδόντα ενός στρεμμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Π. Φώκαιας, του Αγίου Κωνσταντίνου και των Λεγραινών, Δήμου Λαυρεωτικής και Δήμου Σαρωνικού αρμοδιότητας Δασαρχείου Λαυρίου, η οποία οριοθετείται ως εξής:
«Τα όρια άρχονται από το νεκροταφείο της κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου, ακολουθούν νότια και ανατολικά κεντρική δασική οδό προς «ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΥΚΑ», η οποία αποτελεί και το ανατολικό όριο της προς απαγόρευση περιοχής μέχρι την κοινότητα Λεγραινών. Στην περιοχή των Λεγραινών το όριο της απαγόρευσης ακολουθεί τα ανατολικά όρια των δασικών εκτάσεων, περιλαμβάνει τα πεδινά μεμονωμένα σπίτια των Λεγραινών και τον λόφο της Αγίας Μαρίνας τον οποίο περιβάλλει από την ακτογραμμή και κατόπιν με κατεύθυνση δυτική τα όρια της απαγόρευσης ακολουθούν την ακτογραμμή, η οποία αποτελεί το νότιο και δυτικό εν μέρει όριο της απαγόρευσης. Τα όρια ακολουθούν την ακτογραμμή προς νότο και δυτικά στρεφόμενα διέρχονται και περιλαμβάνουν τις θέσεις «ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ», «ΧΑΡΑΚΑΣ», την «ΚΑΣΙΔΙΑΡΑ», το ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ», το «ΘΥΜΑΡΙ», και την «ΑΣΦΑΚΕΡΗ» μέχρι τον οικισμό της Π. Φώκαιας. Από τον οικισμό της Π. Φώκαιας τα όρια της απαγόρευσης ακολουθούν την περιφερειακή οδό και κατόπιν κεντρική αμαξιτή οδό (οδός ΒΡΥΟΥΛΩΝ) προς τον οικισμό ΑΤΕ και Δροσιάς περιλαμβάνοντας στην προς απαγόρευση περιοχή τις ευρύτερες θέσεις γνωστές ως Τραπέζης της Ελλάδος, το «ΠΥΡΓΑΚΙ», την «ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΖΑ», την «ΣΠΗΛΙΑ», τον «ΠΡΟΦΉΤΗ ΗΛΙΑ», το «ΜΕΤΟΧΙ» και με βόρεια κατεύθυνση ακολουθούν αγροτοδασική οδό προς «ΑΡΙ»- «ΠΑΝΑΡΙΤΙ». Από την περιοχή «ΑΡΙ» τα όρια ακολουθούν αγροτοδασική οδό μέχρι που συναντούν τον κεντρικό αμαξιτό δρόμο Συντερίνας- Κερατέας, τον οποίο ακολουθούν προς νότο μέχρι που συναντούν ανώνυμο δασικό δρόμο, από τον οποίο στρέφονται ανατολικά και τον ακολουθούν μέχρι τα όρια του οικισμού του Αγίου Κωνσταντίνου όπου άρχισαν.
Η έκταση αυτή συνορεύει :
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: Αγροτοδασικός δρόμος από νεκροταφείο Αγίου Κωσταντίνου Λεγραινών και δασικές εκτάσεις μέχρι ακτογραμμή λόφου Αγίας Μαρίνας.
ΔΥΤΙΚΑ: Αγροτοδασική οδός από το Αρί, τη Δροσιά την ΑΤΕ, οδός Βρυούλων Π.Φώκαιας και ακτογραμμή από τις θέσεις «Ασφακερή» μέχρι «Κασιδιάρα»
ΒΟΡΕΙΑ: Αγροτοδασική οδός και αμαξιτή οδός Συντερίνης – Αγίου Κωνσταντίνου
ΝΟΤΙΑ: Ακτογραμμή από «Άσπρο Λιθάρι» έως «Κασιδιάρα»
Οι παραβάτες θα διώκονται και θα τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από τη δημοσιοποίηση και ανάρτησή της και η τήρησή της ανατίθεται στα όργανα της Δασικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας, στους ιδιωτικούς φύλακες θήρας των Κυνηγετικών Οργανώσεων και σε κάθε φιλόνομο και φιλοπρόοδο πολίτη.

Με Ε.Γ.Γ.Α.Δ.Α.
Ο ΔΑΣΑΡΧΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την απόφαση του Δασάρχη