Η Οικονομική επιτροπή του δήμου Λαυρεωτικής αποφάσισε ομόφωνα, να παραχωρήσει το δικαίωμα απλής χρήσης τμήματος αιγιαλού-παραλίας στο «2ο ΛΙΜΑΝΑΚΙ ΔΑΣΚΑΛΙΟΥ -ΒΕΝΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» στον ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΑΝΔΡΕΑ κάτοικο ΛΑΥΡΙΟΥ ο οποίος αναδείχθηκε τελευταίος πλειοδότης και προσέφερε μίσθωμα 10.000 ευρώ

http://www.lavreotiki.gr/

Σχόλια μέσω facebook