ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων (κωδικός Θέσης:100 και 101) της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ 2014 – 2020» του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σχετικά:
Σχόλια μέσω facebook