Η 5η Συνεδρίαση του Τοπικού Συμβουλίου Κερατέας θα γίνει στην αίθουσα Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας στις 29.7.2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με τα εξής θέματα: