Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις
Άρθρο 28 η τροπολογία για τις Φοβόλες Κερατέας

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3164/2003
Άρθρο 33 (Οβριόκαστρο Κερατέας)

Διαβάστε σχετικά

ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ 

Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ