Ενημερωτική Ημερίδα – Διαχείριση Απορριμμάτων. Στο Τεχν. Πάρκο Λαυρίου στις 27/2/2011

Διοργάνωση
Δήμος Λαυρεωτικής
Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κατά του ΧΥΤΑ
Σχόλια μέσω facebook
  Με ευρεία πλειοψηφία εκλέγεται η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας