Πρόσκληση
Σας καλούμε στην 27η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 16η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
  1. Συζήτηση και λήψη σχετικής απόφασης επί των θεμάτων που αναφέρονται στο από 01/12/2015 (υπ. αριθ. πρωτ. 23070/07-12-2015 Δήμου Λαυρεωτικής) εγγράφου, που φέρει την υπογραφή δεκατριών Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής και αφορούν την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής με τον δ.τ. «Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.».
Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
      
                                                                                                       
                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ