ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 Σας καλούμε στην 25η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο
παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 11η Νοεμβρίου 2015, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

ΣΧΕΤΙΚΑ
Την εισαγωγή του θέματος  “Εκφραση γνώμης για το έργο “ΑΙΟΛΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 9, Ανεμογεννητριών στο Πάνειο όρος, στη θέση Τογάνι Κερατέας” στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής, θέτουν με ε…