Η Περιφέρεια Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μέχρι 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού είκοσι πέντε (25) παγιδοθέτες στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, Πειραιώς και νήσων για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς.
Για να δείτε τις θέσεις πατήστε εδώ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Περιφέρεια Αττικής, Λ. Συγγρού 80-808-11741 Αθήνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2132065064,067,081,158.