Νέο δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής μέσα σε διάστημα λίγων ημερών  θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015. Κεντρικό θέμα η ψήφιση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016.


Ακολουθεί η πρόσκληση:


Πρόσκληση στην 30η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Σας καλούμε στην 30η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 22η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/23-07-2013 τ. Β’), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2016.

2. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Λαυρεωτικής, συμπεριλαμβανομένων των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ» για το οικονομικό έτος 2016.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ